Naše prípady

11.01.2018 - 07:06
Máte alebo ste mali problém s poisťovňou? - odmietla Vám poisťovňa poskytnúť poistné plnenie (napr. technicky neprijateľný priebeh nehody, poškodené čelné sklo na motorovom vozidle a pod.)? - znížila Vám poisťovňa poistné plnenie? (neprivolanie polície k nehode, zabudnuté doklady v aute atď.) - neuhradila Vám poisťovňa všetky náklady na opravu motorového vozidla? (amortizácia, rozdiel oproti kalkulácii poisťovne a pod.) - bola Vám spôsobená škoda (napr. pri dopravnej nehode) a neviete, aké nároky si môžete uplatniť alebo ako postupovať pri uplatnení Vašich nárokov? - máte iný problém s poisťovňou? Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu! Šetrite svoj čas a energiu a zverte svoj problém do rúk odborníkom. Budeme bojovať s poisťovňou za Vás!
19.12.2017 - 07:12
Plánujete uzatvoriť poistnú zmluvu? Chcete predísť budúcim nepríjemným prekvapeniam spojeným s likvidáciou Vašej poistnej udalosti? Pripravili sme si pre Vás pár tipov a rád na čo sa pri uzatváraní poistnej zmluvy zamerať. Pri PZP je rozhodovanie v zásade jednoduché, odporúčame rozhodnúť sa na základe kombinácie ceny (výšky poistného) a bonusov, ktoré poisťovňa k PZP ponúka (napr. stret so zvieraťom, pripoistenie čelného skla a pod.). Zložitejšou sa však táto téma stáva pri výbere havarijnej poistky. V žiadnom prípade neodporúčame rozhodovať sa len na základe ceny. Práve naopak, cena by mala byť až jedným z posledných kritérií pre rozhodnutie. Nasledujúca rada nebude populárna, ale... pred výberom havarijnej poistky si preštudujte poistné podmienky, prípadne od osoby, s ktorou poistnú zmluvu uzatvárate, žiadajte odpovede na nasledujúce otázky: - kedy sa škoda na vozidle bude považovať za totálnu? (medzi poistnými zmluvami existujú v tomto smere dosť výrazné rozdiely od 70% všeobecnej hodnoty vozidla až po 100%, pričom skutočnosť, či sa jedná o totálnu alebo parciálnu škodu ma zásadný vplyv na spôsob likvidácie poistnej udalosti a výšku poistného plnenia) - existujú nejaké obmedzenia týkajúce sa opravy poškodeného vozidla? (napr. určené autoservisy, horná hranica normohodiny za prácu, porovnanie faktúry s kalkuláciou poisťovne atď.) - aké zabezpečenie vozidla proti krádeži poisťovňa vyžaduje? - aké konkrétne povinnosti máte v prípade jednotlivých poistných udalostí (krádež vozidla, dopravná nehoda, vandalizmus a pod.) Všetky odpovede a skutočnosti, o ktorých sa budete s "poisťovákom" baviť v súvislosti s obsahom poistnej zmluvy a poistných podmienok žiadajte uviesť do zápisu z rokovania o uzatvorení poistnej zmluvy prípadne priamo do poistnej zmluvy (napr. do časti "ďalšie dojednania") tak, aby existoval v budúcnosti dôkaz o obsahu rokovania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu poistnej zmluvy. Po uzatvorení poistnej zmluvy samozrejme nezabudnite žiadať od poisťovne kópiu každého dokladu, ktorý jej odovzdáte vrátane zápisu a FOTODOKUMENTÁCIE zo vstupnej obhliadky vozidla. Ak aj napriek uvedeným tipom nastanú problémy s poisťovňou, neváhajte nás kontaktovať! Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu!
27.11.2017 - 07:27
Mali ste poistnú udalosť a POISŤOVŇA Vám poskytla POISTNÉ PLNENIE, ktoré ZNÍŽILA alebo Vám dokonca úplne ODMIETLA poskytnúť POISTNÉ PLNENIE? Váš prípad nie je starší ako 4 roky? Poisťovňa sa spolieha na to, že sa zachováte ako väčšina ľudí a nebudete sa ďalej o svoj prípad zaujímať. NEUROBTE POISŤOVNI RADOSŤ!!! NENECHAJTE POISŤOVNI SVOJE PENIAZE! Zašlite stručný popis Vášho prípadu spolu s listom z poisťovne na našu emailovú adresu info@inhelp.sk a my Váš PRÍPAD BEZPLATNE POSÚDIME a budeme Vás kontaktovať s naším stanoviskom. VAŠE STAROSTI S POISŤOVŇOU NA NAŠU HLAVU!
08.11.2017 - 07:19
Najčastejším problémom v sporoch s poisťovňou je nedostatok podkladov (dôkazov) na strane poisteného (poškodeného), a preto sme si pre vás pripravili pár odporúčení ako týmto problémom predchádzať: - urobte si fotodokumentáciu všetkých poškodení na všetkých vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode - urobte si fotodokumentáciu vozidiel v ich konečnej polohe hneď po nehode (ideálne z viacerých uhlov) - zaznamenajte si mená a adresy (telefón) všetkých svedkov dopravnej nehody - odložte si kópiu každého dokladu (tlačiva), ktorý poisťovni odovzdáte - žiadajte od poisťovne kópiu každého zápisu, ktorý vyhotoví v súvislosti s vašou poistnou udalosťou. Všetky tieto dôkazy si bezpečne uložte minimálne po dobu, kým vám príde oznámenie o poistnom plnení. V prípade, že dôjde zo strany poisťovne ku zníženiu alebo odmietnutiu poistného plnenia budete môcť takto pripravené dôkazy použiť vo svoj prospech.
15.05.2017 - 05:45
platili ste si dlhé roky životné poistenie a keď došlo k poistnej udalosti, poisťovňa od poistnej zmluvy odstúpila a nevyplatila Vám poistné plnenie? aj takýto problém s poisťovňou vyriešime za Vás:) http://www.inhelp.sk/page/kontakt/0
20.06.2016 - 08:24
spoločnosť InHelp s.r.o. je aj v roku 2016 generálnym partnerom športovo-charitatívneho projektu STREETBALL PROTI RAKOVINE (www.sbpr.sk), ktorý už túto sobotu pokračuje druhým turnajom v Kysuckom Novom Meste príďte aj Vy podporiť boj proti rakovine, vyhrajte zaujímavé ceny v tombole a ak máte problém s poisťovňou môžeme sa o ňom porozprávať priamo na turnaji:)
19.04.2016 - 05:56
AMORTIZÁCIA alebo ZHODNOTENIE VOZIDLA OPRAVOU... aj Vy ste si prečítali tieto slová v liste od poisťovne ako zdôvodnenie zníženia poistného plnenia poisťovňou? ak Váš prípad nie je starší ako 2 roky vymôžeme od poisťovne pre Vás peniaze, o ktoré Vám NEOPRÁVNENE ZNÍŽILA poistné plnenie. Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu!
23.03.2016 - 09:54
Znížila Vám poisťovňa poistné plnenie z dôvodu neprimeranosti nákladov za opravu vozidla? Áno, aj takéto prípady úspešne riešime a sme pripravení pomôcť aj Vám Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu!
07.02.2016 - 14:03
Uzatvorili ste havarijné poistenie, na základe ktorého poistila poisťovňa Vaše vozidlo aj bez autoalarmu a keď Vám auto ukradli poisťovňa Vám poistné plnenie znížila z dôvodu nedostatočného zabezpečenia vozidla? Áno, aj takéto prípady úspešne riešime a sme pripravení pomôcť aj Vám:) Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu!
31.01.2016 - 17:00
Poistné udalosti často neprebiehajú tak hladko, ako by mali. Poznáte to, poisťovňa vám dá ideálne podmienky, ale aj tak sa k vašim peniazom dostávate "na dlhé lakte". Pri každom probléme s poisťovňou vám naši odborníci vedia pomôcť. NEDAJTE SA ODBIŤ - BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS Pre viac info navštívte náš web: http://bit.ly/1OI9Ygc
24.01.2016 - 17:00
Toto je jedna z najčastejších situácii, kedy vám ani vinníkove PZP nepomôže. V prípade nestretovej škodovej udalosti, ako je napr. rozbitie čelného skla kamienkom z predbiehajúceho vozidla, sa poisťovňa bežne vyhýba preplácaniu vzniknutej škody. MY VÁM S TÝM VIEME POMÔCŤ! Naše poradenské služby môžete využiť BEZPLATNE až do doby, kým neprevezmeme Váš prípad. Pre viac info navštívte náš web: http://bit.ly/1OI9Ygc Záznam z reportáže o tejto problematike odvysielanej na STV1 tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10119/84848
30.12.2015 - 08:58
VERÍME, ŽE PREŽÍVATE POKOJNÉ SVIATKY A PRAJEME VÁM ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2016! V ROKU 2016 BUDEME VAŠE POISTNÉ PRÍPADY RIEŠIŤ S EŠTE VAČŠÍM NASADENÍM, AKO TOMU BOLO V TOM PREDOŠLOM. 12 MESIACOV NOVÝCH SKÚSENOSTÍ ZA NAMI, 12 MESIACOV NOVÝCH VÝZIEV PRED NAMI. A NEZABÚDAJTE, ŽE - NEDAJTE SA ODBIŤ, BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS! http://bit.ly/1SqVtAL
14.12.2015 - 15:10
VEDELI STE, ŽE... až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám klient neplatí ŽIADNU ODMENU? Pokiaľ si neviete dať rady s poisťovňou, nechajte to na nás. Za pokus nič nedáte, v našom prípade to platí doslova. NEDAJTE SA ODBIŤ! BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS! http://bit.ly/1SqVtAL
23.11.2015 - 09:00
Ukradli vám auto a poisťovňa vám znížila poistné plnenie, pretože ste v aute zabudli doklady? My v InHelp vieme, že na to, aby poisťovňa mohla pristúpiť k tomuto kroku, musí hodnoverne preukázať, že ponechanie dokladov vo vozidle malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie rozsahu jej následkov. Nenechajte sa odbiť. VYBAVÍME TO S POISŤOVŇOU ZA VÁS. Váš prípad posúdime BEZPLATNE http://bit.ly/1SqVtAL
09.11.2015 - 09:00
Nabúrali do vás a poisťovna vinníka odpočítala amortizáciu z vášho poistného plnenia a nepreplatila tak všetky náklady na opravu vášho vozidla? V InHelp sme sa stretli s mnohými prípadmi, kedy poisťovňa odmietla poskytnúť plnenie poškodenému. Nedajte sa odbiť a obráťte sa na nás.VYRIEŠIME TO S POISŤOVŇOU ZA VÁS! Až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám klient NEPLATÍ ŽIADNU ODMENU! http://bit.ly/1SqVtAL
21.10.2015 - 12:12
Znížila Vám poisťovňa poistné plnenie alebo Vám odmietla poskytnúť poistné plnenie? Ak nie je Váš prípad starší ako 4 roky, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme. NEDAJTE SA ODBIŤ!... BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS!
14.10.2015 - 07:22
Mali ste problém s poisťovňou, ktorá Vám znížila poistné plnenie alebo odmietla poskytnúť poistné plnenie? Ak nie je Váš prípad starší ako 4 roky, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme. NEDAJTE SA ODBIŤ!... BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS!
06.07.2015 - 07:43
máte uzatvorené havarijné poistenie a keď sa Vám stala dopravná nehoda poisťovňa Vám znížila poistné plnenie pretože ste nezavolali políciu? aj takéto prípady úspešne riešime tak neváhajte a kontaktujte nás http://www.inhelp.sk/page/kontakt/0
23.06.2015 - 07:46
máte známeho, ktorému ukradli auto a poisťovňa mu znížila poistné plnenie, pretože si v ukradnutom aute zabudol doklady (prípadne z iného dôvodu)? pošlite nám kontakt na známeho (alebo povedzte známemu o našej spoločnosti) a po vymožení poistného plnenia Vás odmena vo forme provízie za sprostredkovanie prípadu určite neminie:)
InHelp. s.r.o.
Daniela Dlabača 35
010 01 Žilina

Tel.: 0948 364 314
Email: info@inhelp.sk
inHelp footer facebook
© InHelp s.r.o.