Naše prípady

08.11.2017 - 07:19
Najčastejším problémom v sporoch s poisťovňou je nedostatok podkladov (dôkazov) na strane poisteného (poškodeného), a preto sme si pre vás pripravili pár odporúčení ako týmto problémom predchádzať: - urobte si fotodokumentáciu všetkých poškodení na všetkých vozidlách zúčastnených na dopravnej nehode - urobte si fotodokumentáciu vozidiel v ich konečnej polohe hneď po nehode (ideálne z viacerých uhlov) - zaznamenajte si mená a adresy (telefón) všetkých svedkov dopravnej nehody - odložte si kópiu každého dokladu (tlačiva), ktorý poisťovni odovzdáte - žiadajte od poisťovne kópiu každého zápisu, ktorý vyhotoví v súvislosti s vašou poistnou udalosťou. Všetky tieto dôkazy si bezpečne uložte minimálne po dobu, kým vám príde oznámenie o poistnom plnení. V prípade, že dôjde zo strany poisťovne ku zníženiu alebo odmietnutiu poistného plnenia budete môcť takto pripravené dôkazy použiť vo svoj prospech.
15.05.2017 - 05:45
platili ste si dlhé roky životné poistenie a keď došlo k poistnej udalosti, poisťovňa od poistnej zmluvy odstúpila a nevyplatila Vám poistné plnenie? aj takýto problém s poisťovňou vyriešime za Vás:) http://www.inhelp.sk/page/kontakt/0
20.06.2016 - 08:24
spoločnosť InHelp s.r.o. je aj v roku 2016 generálnym partnerom športovo-charitatívneho projektu STREETBALL PROTI RAKOVINE (www.sbpr.sk), ktorý už túto sobotu pokračuje druhým turnajom v Kysuckom Novom Meste príďte aj Vy podporiť boj proti rakovine, vyhrajte zaujímavé ceny v tombole a ak máte problém s poisťovňou môžeme sa o ňom porozprávať priamo na turnaji:)
19.04.2016 - 05:56
AMORTIZÁCIA alebo ZHODNOTENIE VOZIDLA OPRAVOU... aj Vy ste si prečítali tieto slová v liste od poisťovne ako zdôvodnenie zníženia poistného plnenia poisťovňou? ak Váš prípad nie je starší ako 2 roky vymôžeme od poisťovne pre Vás peniaze, o ktoré Vám NEOPRÁVNENE ZNÍŽILA poistné plnenie. Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu!
23.03.2016 - 09:54
Znížila Vám poisťovňa poistné plnenie z dôvodu neprimeranosti nákladov za opravu vozidla? Áno, aj takéto prípady úspešne riešime a sme pripravení pomôcť aj Vám Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu!
07.02.2016 - 14:03
Uzatvorili ste havarijné poistenie, na základe ktorého poistila poisťovňa Vaše vozidlo aj bez autoalarmu a keď Vám auto ukradli poisťovňa Vám poistné plnenie znížila z dôvodu nedostatočného zabezpečenia vozidla? Áno, aj takéto prípady úspešne riešime a sme pripravení pomôcť aj Vám:) Vaše starosti s poisťovňou na našu hlavu!
31.01.2016 - 17:00
Poistné udalosti často neprebiehajú tak hladko, ako by mali. Poznáte to, poisťovňa vám dá ideálne podmienky, ale aj tak sa k vašim peniazom dostávate "na dlhé lakte". Pri každom probléme s poisťovňou vám naši odborníci vedia pomôcť. NEDAJTE SA ODBIŤ - BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS Pre viac info navštívte náš web: http://bit.ly/1OI9Ygc
24.01.2016 - 17:00
Toto je jedna z najčastejších situácii, kedy vám ani vinníkove PZP nepomôže. V prípade nestretovej škodovej udalosti, ako je napr. rozbitie čelného skla kamienkom z predbiehajúceho vozidla, sa poisťovňa bežne vyhýba preplácaniu vzniknutej škody. MY VÁM S TÝM VIEME POMÔCŤ! Naše poradenské služby môžete využiť BEZPLATNE až do doby, kým neprevezmeme Váš prípad. Pre viac info navštívte náš web: http://bit.ly/1OI9Ygc Záznam z reportáže o tejto problematike odvysielanej na STV1 tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10119/84848
30.12.2015 - 08:58
VERÍME, ŽE PREŽÍVATE POKOJNÉ SVIATKY A PRAJEME VÁM ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2016! V ROKU 2016 BUDEME VAŠE POISTNÉ PRÍPADY RIEŠIŤ S EŠTE VAČŠÍM NASADENÍM, AKO TOMU BOLO V TOM PREDOŠLOM. 12 MESIACOV NOVÝCH SKÚSENOSTÍ ZA NAMI, 12 MESIACOV NOVÝCH VÝZIEV PRED NAMI. A NEZABÚDAJTE, ŽE - NEDAJTE SA ODBIŤ, BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS! http://bit.ly/1SqVtAL
14.12.2015 - 15:10
VEDELI STE, ŽE... až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám klient neplatí ŽIADNU ODMENU? Pokiaľ si neviete dať rady s poisťovňou, nechajte to na nás. Za pokus nič nedáte, v našom prípade to platí doslova. NEDAJTE SA ODBIŤ! BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS! http://bit.ly/1SqVtAL
23.11.2015 - 09:00
Ukradli vám auto a poisťovňa vám znížila poistné plnenie, pretože ste v aute zabudli doklady? My v InHelp vieme, že na to, aby poisťovňa mohla pristúpiť k tomuto kroku, musí hodnoverne preukázať, že ponechanie dokladov vo vozidle malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie rozsahu jej následkov. Nenechajte sa odbiť. VYBAVÍME TO S POISŤOVŇOU ZA VÁS. Váš prípad posúdime BEZPLATNE http://bit.ly/1SqVtAL
09.11.2015 - 09:00
Nabúrali do vás a poisťovna vinníka odpočítala amortizáciu z vášho poistného plnenia a nepreplatila tak všetky náklady na opravu vášho vozidla? V InHelp sme sa stretli s mnohými prípadmi, kedy poisťovňa odmietla poskytnúť plnenie poškodenému. Nedajte sa odbiť a obráťte sa na nás.VYRIEŠIME TO S POISŤOVŇOU ZA VÁS! Až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám klient NEPLATÍ ŽIADNU ODMENU! http://bit.ly/1SqVtAL
21.10.2015 - 12:12
Znížila Vám poisťovňa poistné plnenie alebo Vám odmietla poskytnúť poistné plnenie? Ak nie je Váš prípad starší ako 4 roky, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme. NEDAJTE SA ODBIŤ!... BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS!
14.10.2015 - 07:22
Mali ste problém s poisťovňou, ktorá Vám znížila poistné plnenie alebo odmietla poskytnúť poistné plnenie? Ak nie je Váš prípad starší ako 4 roky, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme. NEDAJTE SA ODBIŤ!... BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS!
06.07.2015 - 07:43
máte uzatvorené havarijné poistenie a keď sa Vám stala dopravná nehoda poisťovňa Vám znížila poistné plnenie pretože ste nezavolali políciu? aj takéto prípady úspešne riešime tak neváhajte a kontaktujte nás http://www.inhelp.sk/page/kontakt/0
23.06.2015 - 07:46
máte známeho, ktorému ukradli auto a poisťovňa mu znížila poistné plnenie, pretože si v ukradnutom aute zabudol doklady (prípadne z iného dôvodu)? pošlite nám kontakt na známeho (alebo povedzte známemu o našej spoločnosti) a po vymožení poistného plnenia Vás odmena vo forme provízie za sprostredkovanie prípadu určite neminie:)
20.05.2015 - 08:15
Ako to funguje? Pán Milan si uplatnil v poisťovni náhradu škody na jeho motorovom vozidle, poisťovňa mu následne poskytla poistné plnenie, ktoré okrem amortizácie znížila aj z dôvodu, že nebola preukázaná originalita náhradných dielov použitých pri oprave, keď aj napriek predloženiu všetkých požadovaných dokladov poisťovňa odmietala poskytnúť plnenie, postúpili sme celý prípad na súd a poisťovňa zrazu zmenila svoje stanovisko a vyplatila pánovi Milanovi všetko, čo od nej žiadal vrátane úrokov z omeškania. NEDAJTE SA ODBIŤ!... BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS!
14.05.2015 - 05:38
aj v roku 2015 je spoločnosť InHelp hrdým generálnym partnerom projektu STREETBALL PROTI RAKOVINE http://www.streetballprotirakovine.sk/
12.05.2015 - 10:32
Ako to funguje? Pán Lukáš cestoval z práce svojím vozidlom, keď z oproti idúceho nákladného vozidla odskočil kameň a rozbil čelné sklo na jeho aute. Pán Lukáš nespanikáril, otočil vozidlo, dobehol nákladné vozidlo a následne s jeho vodičom spísali správu o nehode, ktorú spolu s faktúrou za opravu poškodeného čelného skla predložil poisťovni škodcu pri uplatnení nároku na náhradu škody. Poisťovňa však, ako je v podobných prípadoch jej zvykom, odmietla poskytnúť poistné plnenie a tak pán Lukáš oslovil našu spoločnosť so žiadosťou o pomoc. Po našej výzve na vyplatenie poistného plnenia poisťovňa tvrdohlavo trvala na svojom a tak sme sa s nárokom pána Lukáša obrátili na súd, ktorý zdôvodnenie poisťovne neakceptoval a priznal pánovi Lukášovi jeho nárok v celom rozsahu. Voči rozhodnutiu súdu sa poisťovňa neodvolala a uhradila pánovi Lukášovi náhradu škody na čelnom skle v plnom rozsahu vrátane úrokov z omeškania. NEDAJTE SA ODBIŤ!... BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS!
30.01.2015 - 08:55
Ako to funguje? Do vozidla pani Veroniky narazilo iné vozidlo, po uplatnení nároku na poistné plnenie z povinné zmluvného poistenia škodcu vyplatila poisťovňa škodcu pani Veronike poistné plnenie znížené o AMORTIZÁCIU, po informácii od nášho partnerského servisu sa pani Veronika obrátila na InHelp so žiadosťou o pomoc posúdili sme jej prípad, vyzvali poisťovňu na doplatenie poistného plnenia po odmietavom stanovisku poisťovne bola podaná žaloba na súd a následne poisťovňa zmenila svoje stanovisko a doplatila poistné plnenie, ktoré znížila z dôvodu zhodnotenia vozidla (amortizácie) opravou pani Veronika tak získala svoje peniaze od poisťovne v priebehu 4 mesiacov od prevzatia prípadu InHelpom NEDAJTE SA ODBIŤ!... BUDEME BOJOVAŤ S POISŤOVŇOU ZA VÁS!
InHelp. s.r.o.
Daniela Dlabača 35
010 01 Žilina

Tel.: 0948 364 314
Email: info@inhelp.sk
inHelp footer facebook
© InHelp s.r.o.