Ostatné poistenia

[ « späť ]
Úvodná stránka » Služby » Ostatné poistenia

Ostatné poistenia

Okrem poistenia zdravia a vozidiel sa v našom živote nachádza ešte mnoho vecí a aktivít, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Pracujeme, cestujeme a máme majetok a aj v týchto prípadoch sa poisťujeme. Poisťujeme sa a poisťovne nám môžu krátiť poistné plnenie pri každom poistení, pri ktorom uvedú relevantný dôvod. Či sú tieto dôvody naozaj oprávnené Vám pomôže zistiť naša spoločnosť InHelp, s.r.o. Máme v tejto oblasti dlhoročnú skúsenosť a pomôžeme Vám získať od poisťovne to čo Vám právom patrí.

Kontaktovať

Zodpovednosť za škodu

Takmer každý, kto pracuje, pri nástupe do zamestnania podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti za škodu. O akú škodu sa vlastne jedná?

Ako zamestnanec často pracujete s drahými strojmi, zariadeniami či jazdíte služobným autom. a ako všetko, aj tieto stroje, sa môžu poškodiť či pokaziť Vašim zavinením. Dohoda o zodpovednosti za škodu Vás zaväzuje uhradiť Vášmu zamestnávateľovi škodu, ktorú ste mu spôsobili. Suma takejto škody môže byť naozaj vysoká, ale Vy ste boli dostatočne obozretný. Nechceli ste ohroziť Váš rodinný rozpočet a preto ste uzatvorili poistenie zodpovednosti za škodu. Čo však robiť v prípade, že Vám poisťovňa neuznala poistné plnenie vo výške, ktorá by pokryla spôsobenú škodu? Kontaktujte nás! Dôvody na krátenie či neuznanie poistného plnenia môžu byť rôzne.

Bezplatne Váš prípad posúdime a navrhneme Vám to najlepšie riešenie. Nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás a ušetrite si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

Majetkové poistenia

Poistenie majetku patrí medzi dobrovoľné neživotné poistenie a člení sa na poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Slúži predovšetkým na finančné krytie nákladov na odstránenie vzniknutej škody aby Váš život mohol pokračovať bez ujmy ďalej.

V prípade, že Vás postihla poistná udalosť týkajúca sa Vášho majetku neváhajte nás kontaktovať. Bezplatne posúdime, či Vám poisťovňa plne uznala Váš nárok na poistné plnenie. Navrhneme Vám to najlepšie riešenie na získanie tohto nároku. Nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás a ušetrite si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje len na nehnuteľnosť – stavbu domu, dom, pozemok. Vnútorné zariadenie domácnosti toto poistenie nepokrýva. Nárok na poistné plnenie si môžete uplatniť v prípade škody spôsobenej:

 • požiarom
 • výbuchom
 • úderom blesku
 • záplavou
 • víchricou
 • pádom stromu
 • krupobitím
 • nárazom vozidla
 • vandalizmom
 • vlámaním

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na vybavenie a zariadenie Vášho domu. V súčasnosti je možné poistiť takmer čokoľvek, záleží to od Vašich potrieb a možností. Majetok podlieha rôznymi rizikám a najčastejšie kryté sú:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • záplavy
 • víchrica a krupobitie
 • pád stromu
 • náraz vozidla
 • krádež
 • vandalizmus
 • ťarcha snehu
 • voda z vodovodného potrubia

ale aj napríklad skrat elektronických zariadení, práčka či domáce spotrebiče a pod.

Kontaktovať

[ « späť ]


InHelp s.r.o.
Daniela Dlabača 35, 010 01, Žilina, Slovenská republika
tel.: 0948 364 314
e-mail: info@inhelp.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 106015
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie