Zdravie

Zdravie

Niet žiadnych pochýb, že dobré a pevné zdravie je pre každého človeka jednou z najväčších životných priorít. V rámci svojich možností a vedomostí sa ho snažíme všetci udržiavať v čo najlepšom stave. Sú však životné situácie, ktoré vedia naše zdravie značne naštrbiť a bohužiaľ sa stáva, že nečakaný úraz poškodí naše zdravie natrvalo. Preto sa poisťujeme. Veríme, že v prípade potreby nám pomôže poisťovňa. Je tomu naozaj tak? Plní poisťovňa čo sľúbila?

V našej praxi sa často stretávame s tým, že odškodné vyplácané poisťovňami za ujmu na zdraví nedosahuje maximálnu možnú výšku, na ktorú majú poškodení nárok. Je smutné, že aj v týchto prípadoch, keď nejde o majetok, ale ľudské osudy, musíte byť ostražitý.

Našej spoločnosti záleží na tom aby všetci, ktorí utrpeli škodu na zdraví, dostali maximálne finančné odškodnenie a to bez ďalších starostí s byrokraciou poisťovní. Využite naše skúsenosti a my sa postaráme o to, aby poisťovňa riadne plnila svoje záväzky.

Kontaktovať

Úraz pri dopravnej nehode

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej ste utrpeli zranenia?

Je jedno či ste vodič, cyklista alebo chodec. Ak ste boli zranení v dôsledku dopravnej nehody, ktorú ste nezavinili, máte nárok na odškodnenie. Viete na čo všetko sa tento nárok vzťahuje?

 • náhrada bolesti,
 • náhrada sťaženia spoločenského uplatnenia,
 • náhrada za stratu na zárobku počas PN,
 • náhrada za stratu na zárobku po skončení PN alebo pri invalidite,
 • náhrada za stratu na dôchodku,
 • náhrada za účelne vynaložené náklady spojené s liečením,
 • jednorazové vyrovnanie.

Pri usmrtení majú pozostalí nárok na:

 • náhradu nákladov spojených s pohrebom,
 • pozostalostnú úrazovú rentu,
 • jednorazové odškodnenie,
 • náhradu nemajetkovej ujmy.

Prevedieme Vás celým procesom vymáhania nárokov na odškodnenie, od BEZPLATNÉHO posúdenia Vášho prípadu, cez vypracovanie lekárskych posudkov a uplatnenie všetkých nárokov v príslušnej poisťovni, až po vymoženie poistného plnenia.V prípade nutnosti uplatnenia Vašich nárokov prostredníctvom súdu zabezpečíme skúseného advokáta, ktorý Vás bude v konaní zastupovať.

Kontaktovať

Úrazové / životné poistenie

Máte úrazové alebo životné poistenie a stal sa Vám úraz? V našej praxi sa pri takýchto prípadoch najčastejšie stretávame s nesprávnym určením výšky plnenia, čiže poisťovňa uzná nižšie odškodnenie, ako Vám v skutočnosti patrí. Ďalej je to neuznanie doby liečenia úrazu resp. nepriznanie celej doby liečenia a odmietnutie plnenia z dôvodu existencie diagnózy resp. príznakov pred uzatvorením poistenia.

Stal sa Vám úraz? Kontaktujte nás a my bezplatne posúdime, či Vám poisťovňa uznala maximálne možné odškodnenie, na ktoré máte nárok.

Okrem uvedených príkladov sem patria aj nasledujúce typy poistení, pri ktorých Vám pomáhame dosiahnuť Vaše reálne nároky:

 • smrť
 • dožitie
 • smrť úrazom
 • trvalé následky úrazu
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • invalidita
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • chirurgický zákrok
 • vážne choroby

Prevedieme Vás celým procesom vymáhania nárokov na odškodnenie, od BEZPLATNÉHO posúdenia Vášho prípadu, cez vypracovanie lekárskych posudkov a uplatnenie všetkých nárokov v príslušnej poisťovni, až po vymoženie poistného plnenia.V prípade nutnosti uplatnenia Vašich nárokov prostredníctvom súdu zabezpečíme skúseného advokáta, ktorý Vás bude v konaní zastupovať.

Kontaktovať

[ « späť ]


InHelp s.r.o.
Daniela Dlabača 35, 010 01, Žilina, Slovenská republika
tel.: 0948 364 314
e-mail: info@inhelp.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 106015
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie