Iný problém

Potrebujete poradiť ako postupovať po dopravnej nehode?

 

Zahynul Váš príbuzný pri dopravnej nehode a chceli by ste si uplatniť nárok na nemajetkovú ujmu?

Žiada poisťovňa od Vás dlžné poistné za obdobie, keď už ste neboli poistený?

Určila podľa Vás poisťovňa hodnotu Vášho auta nižšiu ako v skutočnosti malo?

 

Odmietla alebo znížila Vám poisťovňa poistné plnenie?

Oboznámime sa s Vaším prípadom a bezplatne Vám navrhneme postup, ktorý po prevzatí prípadu zrealitujeme tak, aby ste zístkali poistné plnenie, na ktoré máte nárok.

Sme pripravení použiť naše vedomosti a skúsenosti na úspešné vyriešenie Vášho prípadu.
Zabezpečíme kontrolný prepočet všeobecnej hodnoty vozidla znalcom.

Budeme bojovať s poisťovňou za Vás!

Kontaktujte nás niektorým z nižšie uvedených

Oboznámime sa s Vaším prípadom, BEZPLATNE posúdime Vaše možnosti a navrhneme Vám postup, ktorý po prevzatí prípadu zrealizujeme tak, aby ste získali poistné plnenie, na ktoré máte nárok.

Až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám neplatíte žiadnu odmenu. Našu odmenu si odpočítame z vymoženého poistného plnenia (náhrady škody).
InHelp. s.r.o.
Daniela Dlabača 35
010 01 Žilina

Tel.: 0948 364 314
Email: info@inhelp.sk
inHelp footer facebook
© InHelp s.r.o.