Náklady na opravu vozidla (amortizácia)

Nabúrali do Vás a ešte musíte aj doplatiť v servise, pretože poisťovňa vinníka odpočítala amortizáciu z Vášho poistného plnenia a nepreplatila tak všetky náklady na opravu Vášho vozidla?

Viete o tom, že Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že škoda, ktorá vznikla poškodenému v dôsledku dopravnej nehody, vykonaním opravy poškodeného vozidla, predstavuje hodnotu nákladov vynaložených na opravu, bez zohľadnenia amortizácie pri tých náhradných dieloch, ktoré boli do vozidla zamontované ako nové?
 
Škoda, ktorá vznikla poškodenému v dôsledku dopravnej nehody, vykonaním opravy poškodeného vozidla, predstavuje hodnotu nákladov na opravu, bez zohľadnenia amortizácie.

Sme pripravení použiť naše vedomosti a skúsenosti na úspešné vyriešenie Vášho prípadu.

Budeme bojovať s poisťovňou za Vás!

Neváhajte nás kontaktovať.

Oboznámime sa s Vaším prípadom, BEZPLATNE posúdime Vaše možnosti a navrhneme Vám postup, ktorý po prevzatí prípadu zrealizujeme tak, aby ste získali poistné plnenie, na ktoré máte nárok.

Až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám neplatíte žiadnu odmenu. Našu odmenu si odpočítame z vymoženého poistného plnenia (náhrady škody).
InHelp. s.r.o.
Daniela Dlabača 35
010 01 Žilina

Tel.: 0948 364 314
Email: info@inhelp.sk
inHelp footer facebook
© InHelp s.r.o.