Krátenie poistného plnenia

Znížila Vám poisťovňa poistné plnenie?

Ukradli Vám auto, v ktorom ste si zabudli doklady, a poisťovňa Vám preto znížila poistné plnenie?

Viete o tom, že pre oprávnenosť poisťovne znížiť poistné plnenie nestačí len samotné porušenie povinnosti poisteného, ale na to, aby poisťovňa mohla v konkrétnom prípade pristúpiť k zníženiu poistného plnenia, musí poisťovňa preukázať, že medzi vytýkaným porušením a škodlivým následkom je príčinná súvislosť? Je teda povinnosťou poisťovne hodnoverne preukázať (a to nie len v hypotetickej rovine), že ponechanie dokladov vo vozidle malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie rozsahu jej následkov.

Aby poisťovňa mohla pristúpiť k zníženiu poustného plnenia, musí poisťova preukázať, že medzi vytýkaným porušením a škodlivým následkom je príčinná súvislosť.

Sme pripravení použiť naše vedomosti a skúsenosti na úspešné vyriešenie Vášho prípadu.

Budeme bojovať s poisťovňou za Vás!

Neváhajte nás kontaktovať.

Oboznámime sa s Vaším prípadom, BEZPLATNE posúdime Vaše možnosti a navrhneme Vám postup, ktorý po prevzatí prípadu zrealizujeme tak, aby ste získali poistné plnenie, na ktoré máte nárok.

Až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám neplatíte žiadnu odmenu. Našu odmenu si odpočítame z vymoženého poistného plnenia (náhrady škody).
Zaujali Vás naše služby?
Kontaktujte nás
InHelp. s.r.o.
Daniela Dlabača 35
010 01 Žilina

Tel.: 0948 364 314
Email: info@inhelp.sk
inHelp footer facebook
© InHelp s.r.o.