Rozbité čelné sklo

Odmietla Vám poisťovňa vyplatiť náhradu škody za rozbité čelné sklo?

Viete o tom, že Najvyšší súd Slovenskej republiky prijal stanovisko, podľa aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

Škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla napríklad kameňom, vymršteným kolesom iného vozidla je škodou, ktorej zodpovednosti sa nemožno zbaviť.

Sme pripravení použiť naše vedomosti a skúsenosti na úspešné vyriešenie Vášho prípadu.

Budeme bojovať s poisťovňou za Vás!

Neváhajte nás kontaktovať.

Oboznámime sa s Vaším prípadom, BEZPLATNE posúdime Vaše možnosti a navrhneme Vám postup, ktorý po prevzatí prípadu zrealizujeme tak, aby ste získali poistné plnenie, na ktoré máte nárok.

Až do vyplatenia vymoženého poistného plnenia nám neplatíte žiadnu odmenu. Našu odmenu si odpočítame z vymoženého poistného plnenia (náhrady škody).
Zaujali Vás naše služby?
Kontaktujte nás
InHelp. s.r.o.
Daniela Dlabača 35
010 01 Žilina

Tel.: 0948 364 314
Email: info@inhelp.sk
inHelp footer facebook
© InHelp s.r.o.