Úraz pri dopravnej nehode

Stali ste sa účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej ste utrpeli zranenia, alebo ste utrpeli pracovný úraz?

Viete o tom, že pri škode na zdraví máte nárok na:
 
 • - náhradu bolesti,
 • - náhradu sťaženia spoločenského uplatnenia,
 • - náhradu za stratu na zárobku počas PN,
 • - náhradu za stratu na zárobku po skončení PN alebo pri invalidite,
 • - náhradu za stratu na dôchodku,
 • - náhradu za účelne vynaložené náklady spojené s liečením
 • - jednorazové vyrovnanie,
 
Pri škode na zdraví máte nárok napríklad na náhradu bolesti, náhradu za stratu zárobku po skončení PN alebo pri invalidite, či jednorazové vyrovnanie.

a pri usmrtení majú pozostalí nárok na
 
 • - náhradu nákladov spojených s pohrebom,
 • - pozostalostnú úrazovú rentu,
 • - jednorazové odškodnenie,
 • - náhradu nemajetkovej ujmy?


Prevedieme Vás celým procesom vymáhania nárokov na odškodnenie od BEZPLATNÉHO posúdenia Vášho prípadu, cez vypracovanie lekárskych posudkov, ktorých náklady uhradíme, a uplatnenie všetkých nárokov v príslušnej poisťovni, až po vymoženie poistného plnenia, pričom v prípade nutnosti uplatnenia Vašich nárokov prostredníctvom súdu uhradíme náklady na advokáta, ktorý Vás bude v konaní zastupovať.
InHelp. s.r.o.
Daniela Dlabača 35
010 01 Žilina

Tel.: 0948 364 314
Email: info@inhelp.sk
inHelp footer facebook
© InHelp s.r.o.