Motorové vozidlá

[ « späť ]
Úvodná stránka » Služby » Motorové vozidlá

Poistenie motorových vozidiel

Najčastejším prípadom, s ktorým sa v praxi stretávame je, že našim klientom poisťovňa neoprávnene znížila poistné plnenie. Aby však poisťovňa mohla pristúpiť k takémuto zníženiu, musí hodnoverne preukázať súvislosť medzi vzniknutou škodou a porušením Vašich povinností ako poisteného. To znamená preukázať, že vytýkané porušenie Vašich povinností malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov.

Ak Vám teda napríklad ukradli auto, v ktorom ste si zabudli doklady a poisťovňa sa Vám za to rozhodne krátiť Vaše poistné plnenie, takýto postup poisťovne nie je vo väčšine prípadov oprávnený a my za Vás budeme vymáhať Váš právoplatný nárok. Poisťovňa musí preukázať, aký vplyv malo ponechanie dokladov vo vozidle na samotný vznik poistnej udalosti. Teda toho, že Vám auto ukradli.

Váš prípad BEZPLATNE posúdime a navrhneme riešenie, ktorým zabezpečíme, aby ste dosiahli maximálne poistné plnenie. V prípade, že potrebujete získať peniaze IHNEĎ, odkúpime Vašu pohľadávku na poistné plnenie a na peniaze od poisťovne budeme čakať my.

Nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás a ušetrite si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

Rozbité čelné sklo

Odmietla Vám poisťovňa vyplatiť náhradu škody za rozbité čelné sklo?

Bežne sa to stáva a je to veľmi nepríjemné – rozbité predné sklo. Nie je to síce ako vážna dopravná nehoda, no napriek tomu Vám to značne znepríjemní Váš bežný život. Sklo dáte opraviť a veríte, že Vám poisťovňa vyplatí aspoň časť nákladov, ktoré boli spojené s výmenou skla. Prax je však iná a poisťovne takéto nároky zamietajú. Môže to byť však aj inak.

Vaše práva potvrdzuje svojim stanoviskom aj Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa neho aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke a zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.

V preklade to znamená, že kameň, ktorý rozbil na Vašom aute čelné sklo sa tam nedostal náhodou. Auto ste normálne používali a kameň odskočil pri jazde od iného motorového vozidla. S poisťovňou si poradíme a pomôžme Vám získať Vašu náhradu škody.

Využite naše vedomosti a skúsenosti a získajte svoje peniaze od poisťovne.

Bezplatne Váš prípad posúdime a navrhneme Vám to najlepšie riešenie. Nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás a ušetrite si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

Oprava vozidla

Nabúrali do Vás? Mali ste auto v servise a museli ste doplácať za jeho opravu?

Niekto do Vás nabúra. Nič ste nespravili, ale Vaše plány sa aj tak musia radikálne zmeniť. Nezáleží na tom, že ste nehodu nespôsobili, poisťovňa Vás aj tak bude posudzovať podľa svojich zaužívaných postupov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa Vám stane, že poisťovňa vinníka dopravnej nehody odpočíta amortizáciu z Vášho poistného plnenia. Nepreplatí teda všetky náklady na opravu Vášho auta a Vám vznikajú dodatočné finančné výdavky.

Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme, aby ste nezaplatili ani euro navyše.

Vedeli ste o tom, že aj v tomto prípade je Najvyšší súd Slovenskej republiky na Vašej strane? Dospel k záveru, že škoda, ktorá vznikla poškodenému v dôsledku dopravnej nehody, vykonaním opravy poškodeného vozidla, predstavuje hodnotu nákladov vynaložených na opravu, bez zohľadnenia amortizácie pri tých náhradných dieloch, ktoré boli do vozidla zamontované ako nové.

Znamená to teda, že nezáleží na tom, aké staré je Vaše auto. Ak si škoda po dopravnej nehode vyžaduje napr. výmenu svetiel, servis Vám ich namontuje nové. Tým sa však hodnota Vášho auta nijako nezvýši. Zaplatiť teda musíte za nové svetlá a nie hodnotu, ktorú by mali po odpočítaní amortizácie tak, ako to chce poisťovňa. Z toho vyplýva, že Váš nárok sa rovná hodnote nových svetiel.

Bezplatne Váš prípad posúdime a navrhneme Vám to najlepšie riešenie. Nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás a ušetrite si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

Amortizácia

Krátila Vám poisťovňa výšku poistného plnenia? Dôvodom je amortizácia?

V praxi poisťovní sa amortizácia stala strašiakom pre poškodených a to najmä v rámci PZP (povinné zmluvné poistenie). Zjednodušene, ide o nevyplatenie celého poistného plnenia poškodenému pri poistnej alebo škodovej udalosti a to z dôvodu tzv. zhodnotenia vozidla opravou. O aké zhodnotenie ide? Poisťovňa Vám môže uviesť ako jeden z dôvodov na zníženie poistného plnenia, že došlo k zhodnoteniu Vášho vozidla v dôsledku jeho opravy (použitím nových náhradných dielov pri oprave).

Ak ste sa stretli s tým, že Vám poisťovňa uviedla takýto dôvod zníženia poistného plnenia, neváhajte nás kontaktovať.

Bezplatne Váš prípad posúdime a navrhneme Vám to najlepšie riešenie. Nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás a ušetrite si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

Náhradné vozidlo

Nechce Vám poisťovňa preplatiť náhradné vozidlo? Máte naň nárok? Môžete žiadať náhradu nákladov spojených s jeho prenájmom?

Nárok na náhradné vozidlo a náhradu nákladov spojených s jeho prenájmom má poškodený z PZP škodcu. Je tomu tak v prípade, že poškodený nemôže používať svoje vozidlo počas jeho opravy. Poškodený si uplatňuje svoj nárok iba za nevyhnutné obdobie používania náhradného vozidla, čiže počas opravy svojho vozidla, a používa ho za tým istým účelom ako svoje vlastné vozidlo. Ide teda o účelne vynaložené náklady.

Ak Vám poisťovňa odmietla uhradiť takéto náklady, neváhate nás kontaktovať. V našej praxi máme za sebou mnoho prípadov, keď sme pre našich klientov obhájili ich nárok a poisťovňa im následne uhradila ich náklady na prenájom náhradného vozidla.

Bezplatne Váš prípad posúdime a navrhneme Vám to najlepšie riešenie. Nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás a ušetrite si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

Totálna škoda

Totálna škoda predstavuje poškodenie vozidla, pri ktorom náklady na opravu vozidla presahujú jeho všeobecnú hodnotu. Pri totálnej škode poisťovňa uhradí poškodenému poistné plnenie predstavujúce rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla a hodnotnou jeho použiteľných zvyškov.

Podstata problému však spočíva v tom, že poisťovňa určí nižšiu všeobecnú hodnotu vozidla, ako je v skutočnosti. V takýchto prípadoch spolupracujeme so znalcami z odboru cestnej dopravy, ktorí určia všeobecnú hodnotu vozidla resp. vykonajú kontrolný prepočet. V závislosti od výsledku kontrolného prepočtu je následne možné žiadať od poisťovne doplatok poistného plnenia. Kontrolný prepočet je v rámci posúdenia prípadu bezplatný. Neváhajte nás kontaktovať a nechajte komunikáciu s poisťovňou na nás. Ušetríte si tak svoj drahocenný čas pre Vašu rodinu či záľuby.

Kontaktovať

[ « späť ]


InHelp s.r.o.
Daniela Dlabača 35, 010 01, Žilina, Slovenská republika
tel.: 0948 364 314
e-mail: info@inhelp.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 106015
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie