5 najčastejších otázok o škodách na vozidlách

[ « späť ]
Úvodná stránka » Blog » 5 najčastejších otázok o škodách na vozidlách

5 najčastejších otázok o škodách na vozidlách

5 najčastejších otázok o škodách na vozidlách – ilustračný obrázok

Už niekoľko rokov pracujeme v oblasti poistenia áut resp. v oblasti vymáhania poistného plnenia od poisťovní. Veľmi často sa stretávame s mnohými mylnými predstavami našich klientov o ich právach pri škodách vzniknutých na vozidlách. Tieto mýty sú zároveň aj najčastejšími otázkami, ktoré od klientov dostávame a to najmä v súvislosti s povinným zmluvným poistením (PZP). Je jedno, či sa jedná o priame poistenie áut alebo samotnú poistnú udalosť na Vašom aute. Je dobré poznať Vaše možnosti ešte skôr ako sa poistíte či v horšom prípade, keď sa Vám stane napríklad nehoda. Tu je ich zoznam:

 1. Čo je to amortizácia?

  V súvislosti s PZP amortizácia predstavuje zníženie poistného plnenia uplatňovaného poisťovňami z dôvodu údajného zhodnotenia ceny vozidla následkom opravy. Našťastie v súčasnosti je takýto postup už rozhodovacou praxou súdov prekonaný a považovaný za neoprávnený. Škodu pri PZP predstavujú náklady vynaložené na opravu vozidla bez odpočtu amortizácie.

 2. Ako je to teda s tým čelným sklom? Zaplatí ho poisťovňa z PZP či nie?

  V prípade poškodenia či rozbitia čelného skla kameňom odskočeným od iného vozidla je poisťovňa povinná uhradiť náklady vynaložené na jeho opravu poškodenému. Poškodený však musí preukázať, že poškodenie bolo spôsobené konkrétnym vozidlom poisteným v danej poisťovni. Problém nastáva s výkladom toho, čo sa považuje za preukázanie zodpovednosti konkrétneho vozidla. V praxi to znamená, že poisťovniam bežne nestačia doklady, ktoré predkladá poškodený. Súdy však majú na to iný názor a tieto dôkazy považujú za dostatočné. Summa summarum to znamená, že každému komu sa reálne stala škoda na čelnom skle a spísal so škodcom záznam o nehode, poisťovňa nakoniec škodu uhradí.

 3. Aký je rozdiel medzi parciálnou a totálnou škodou?

  Rozdiel medzi týmito škodami je nielen v ich rozsahu, ale aj v spôsobe akým ich poisťovňa uhrádza. Totálna škoda predstavuje poškodenie vozidla, pri ktorom náklady na opravu vozidla presahujú jeho všeobecnú hodnotu. Pri totálnej škode poisťovňa uhradí poškodenému poistné plnenie predstavujúce rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla a hodnotnou jeho použiteľných zvyškov. Parciálna škoda je taká, pri ktorej sú náklady na opravu nižšie ako všeobecná hodnota vozidla. V tomto prípade teda poisťovňa uhrádza náklady na opravu vozidla.

 4. Mám nejakú lehotu na odvolanie sa voči vyjadreniu poisťovne?

  V prípade, že Vám poisťovňa zašle oznámenie o ukončení likvidácie poistnej udalosti alebo inú písomnosť, s ktorou nesúhlasíte, nie je stanovená žiadna lehota na reakciu. Jediným časovým ohraničením zaslania Vašich námietok je uplynutie premlčacej doby. To aká je premlčacia doba sa dozviete v odpovedi na nasledujúcu otázku.

 5. Aká je premlčacia doba na plnenie z povinného (PZP) a z havarijného (KASKO) poistenia?

  PZP – tu je dôležité vedieť deň, kedy ste sa o škode dozvedeli a aj to, kto je za spôsobenú škodu zodpovedný. Ak poznáte vinníka, tak Vaše právo na náhradu škodu (PZP) sa premlčí za dva roky odo dňa, kedy ste ho identifikovali, najneskôr však tri roky od poistnej udalosti. V prípade škody, ktorú Vám niekto spôsobí úmyselne sa právo na náhradu škody premlčí najneskôr za desať rokov odo dňa, keď došlo k poistnej udalosti.
  KASKO – v prípade, že si chcete uplatniť svoj nárok na poistné plnenie z vlastnej poistnej zmluvy, premlčacia doba je trojročná a začína plynúť za rok od poistnej udalosti.
  Ak sa Vám teda stala poistná udalosť 23.11.2018 a s vin­níkom ste spísali Záznam o nehode, premlčacia doba na uplatnenie náhrady škody uplynie 23.11.2020. Ak nemáte vinníka, ale máte havarijnú poistku, z ktorej si uplatníte náhradu, lehota Vám uplynie 23.11.2022.

[ « späť ]


InHelp s.r.o.
Daniela Dlabača 35, 010 01, Žilina, Slovenská republika
tel.: 0948 364 314
e-mail: info@inhelp.sk
nájdete nás aj na facebooku
počet prístupov od 29.03.2006: 104645
Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie